AutomotiveNews

இந்த டொயோட்டா கேம்ரி மலேசியாவுக்கு வரமாட்டார் ….. ஏன் இல்லை?

 

அடுத்த தலைமுறை காமிராவின் சில சீரான பதிப்புகள் மலேசியாவில் விற்பனைக்கு வருவதில்லை. நாம் வேறொரு பதிப்பைப் பெறுவோம் …… ஆனால் இந்த பதிப்பை விரும்புகிறோம், நாங்கள் உங்களோடு மிகவும் உடன்படுகிறோம் என்று உறுதியாக நம்புகிறோம்.\

23456

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button