மெர்சிடிஸ் பென..." /> மெர்சிடிஸ் எதிர்கால திட்டங்கள் கசிந்த - Automacha

Uncategorized

Published on July 26th, 2016 | by admin

0

மெர்சிடிஸ் எதிர்கால திட்டங்கள் கசிந்த

மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் குறுகியகால தயாரிப்பு திட்டம் சற்றே இணையத்தில் கசிந்தது. இது ஒரு softtop ஏஎம்ஜி ஜிடி, ஒரு புதிய மின் வகுப்பு கூபே, ஒரு மின் வகுப்பு “அனைத்து நிலப்பரப்பு” வேகன், மற்றும் அது தற்போது முன்னணி இடங்களில் அதன் உடனடி போட்டியாளர்கள் எதிராக தொடர்ந்து தாக்குதல் சுட்டிக்காட்டினால் பிற சுவாரஸ்யமான உள்ளீடுகளை பல அடங்கும்.

mercedes-2017-road-map

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑