AutomotiveNews

புதிய கியா சோரன்டோ அதன் வழியில்

 

 

4

இந்த மூன்று வரிசையில் SUV இன் ஈர்க்கக்கூடிய சாலை திறனை 1 மற்றும் அதிநவீன அனைத்து சக்கர டிரைவ் flaunting – புத்துயிர் 2019 கியா Sorento எஸ்யூவி மோபப் தான் துரோக ஹெல் ‘ஸ் ரிவெஞ்ச் மூலம் அதன் வழி செல்கிறது – உலகில் மிகவும் சவாலான மற்றும் தடையாக-லேட் சாலை பாதைகள் ஒன்று அதன் மென்மையான தோல் துளையிடப்பட்ட அறைக்கு கீழ் அமைப்பு. நிச்சயமாக, எங்கள் கியா Sorento உரிமையாளர்கள் மிக இந்த தீவிர வரம்புகளை தங்கள் SUV களை எடுக்க முடியாது, ஆனால் அது தாக்கப்பட்டு பாதை ஒரு வார சாகச சாத்தியம் என்று தெரியும் நன்றாக இருக்கிறது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button