ஆடி இன் இன்டாட்ட..." /> ஆடிஸ் மேன் மெஷின் இன்டர்ஃபேஸ் விவரிக்கப்பட்டது - Automacha

Automotive

Published on June 28th, 2018 | by admin

0

ஆடிஸ் மேன் மெஷின் இன்டர்ஃபேஸ் விவரிக்கப்பட்டது

 

 

ஆடி இன் இன்டாட்டான்ட் சிஸ்டம் இப்போது பல ஆண்டுகளாக உள்ளுணர்வு மற்றும் மெல்லியதாக உள்ளது. அவற்றின் சமீபத்திய MMI அமைப்பு இந்த குறுகிய காலத்தில், ஆனால் அழகாக வீடியோ செய்யப்பட்டது எப்படி என்பதை அறியவும்


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑