AutomotiveNewsUncategorized

Porsche Cayenne Coupe On Its Way

 

 
நான்கு மாடி விளையாட்டு SUV ‘கூபே’ இல் Porsche வேலை செய்கிறார். ஆமாம், கயெனே BMW X6 மற்றும் மெர்சிடிஸ் GLE கூபேவை சவால் செய்ய ஒரு கூபே இருக்கும். போர்ஷே சுற்றுலாவினரை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும், போடுங்க, அவர்களது சக்கர இயக்கி அமைப்புகளை நிறுவுங்கள், மேலும் ஒரு புதிய பிரிவை கைப்பற்றுவதற்கு ஒரு கூபே தயாராக இருக்கும் போஸ்சிற்கு இது மிகவும் எளிதான பணியாக இருக்கும்.

5

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button