AutomotiveNews

Lexus RX To Get 3-Rows Of Seats

 

2

லெக்ஸஸ் RX பெரியதாக இருக்கும்? இருக்கலாம். அனைத்து புதிய புதிய 2018 RX 350L, விரைவில் மூன்று வரிசைகள் இடம்பெறும் இந்த புதிய பதிப்பு இரண்டு வாரங்களில் ‘2017 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஆட்டோ ஷோவில் அதன் உலக பிரீமியர் செய்யும். ஹைப்ரிட் மாடல், RX 450hL, நிகழ்ச்சியில் அறிவிக்கப்படும். RX அதன் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆடம்பர கிராஸ்ஓவர் பிரிவுக்கு வழிவகுத்தது, அதன் ஸ்டைலான எண்ணிக்கை மற்றும் பயணிகள் நெகிழ்வு தக்கவைத்துக்கொண்டது. மேலும் தகவல்கள் மற்றும் படங்கள் விரைவில் பகிரப்படும்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button