Automotive

Published on May 30th, 2018 | by admin

0

ஹோண்டா ஜப்பான் வெளியே உயர் உற்பத்தி எண்கள் சாதனை அடைகிறது

 

 
ஹோண்டா மோட்டார் நிறுவனம், ஆட்டோமொபைல் தயாரிப்பு, ஜப்பான் உள்நாட்டு விற்பனை மற்றும் ஏப்ரல் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஏற்றுமதி முடிவுகளின் ஒரு சுருக்கத்தை அறிவித்துள்ளது.

ஜப்பான் வெளியே பிராந்தியங்களில் உற்பத்தி மூன்று மாதங்களில் (2018 ஜனவரி முதல்) ஒரு வருடம் முதல் ஆண்டு அதிகரிப்பு அனுபவம், ஏப்ரல் மாதம் ஒரு அனைத்து பதிவு சாதனையை அமைக்கிறது. இது ஆசியா மற்றும் சீனாவில் ஏப்ரல் மாதம் பதிவான உயர்ந்த உற்பத்தியை உள்ளடக்கியது.

2

உலகளாவிய உற்பத்தி மூன்று மாதங்களில் (2018 ஜனவரி முதல்) ஒரு வருடம் முதல் ஆண்டு வளர்ச்சியை சந்தித்தது, இது ஏப்ரல் மாதம் ஒரு முழுநேர சாதனையை அமைத்தது.

3


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑