Automotive

Published on October 31st, 2018 | by admin

0

ஸிம் டார்பி ஆட்டோ கன்செக்சன் ராயல் சிலாங்கூர் கிளப் ரக்பி அணிக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப்பை அறிவிக்கிறது

 

மலேசியாவில் ஃபோர்டு வாகனங்களின் ஒரே விற்பனையாளரான சிமெம் டார்பி ஆட்டோ கன்செக்சன் (SDAC), ராயல் சிலாங்கூர் கிளப் ரக்பி அணிக்கு 40,000 ரிங்கிட் வழங்கியது, ஃபோர்டு ‘பில்ட் ஃபோர்டு டஃப்’ நம்பகத்தன்மையை எப்போதும் சிறப்பாக, கடினமானதாகவும் எப்போதும் சிறப்பாக நோக்கிய திருப்பத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

சையட் அஹ்மத் முஸ்ரி பின் சையட் ஃபைஸ், நிர்வாக இயக்குனர், சிம்மி டார்பி ஆட்டோ கன்செக்சன் ராயல் சிலாங்கூர் கிளப் ரக்பி அணியின் ஆதரவாளராக ஃபோர்டு அணி ஜெர்சி ஜிமி லோவுக்கு வழங்கியதன் மூலம், ரோயாலின் விளையாட்டு தலைவர்
சிலாங்கூர் கிளப். ஸ்பான்சர்ஷிப்பின் கால அளவு இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகும்

2


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑