News

மலாய் அஞ்சல் 2017 வாக்காளர்களுக்கு மலாய் அஞ்சல் வணக்கம்

 
மலையாள மெயில் அண்மையில் விருதுகள் நிகழ்வின் சமீபத்திய அண்மைய www.dsf.my Allianz வாகனத்தில் அனைத்து வெற்றியாளர்களையும் அவர்களது ‘சுத்தியல்’ கோப்பைகளையும் காட்டும் சிறந்த பாதுகாப்புக்கு நன்றி.

2

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button