இந்த பிற்பகல் கட்டிய Menara ..." /> புரோட்டான் SUV KL நகர மையத்தில் ஒரு கிளையை உருவாக்குகிறது - Automacha

Automotive

Published on June 28th, 2018 | by admin

0

புரோட்டான் SUV KL நகர மையத்தில் ஒரு கிளையை உருவாக்குகிறது

இந்த பிற்பகல் கட்டிய Menara Bumiputra Commerce இல் அனைத்து புதிய Geely பங்கீட்டப்பட்ட SUV யையும் விடுவிக்க விரைவில் ப்ரொன்ட் ஒரு ஸ்னீக் பார்வை செய்தார். Sogo ஷாப்பிங் சென்டருக்கு அடுத்த இடத்தில், மதிய நேரம் கூட்டம் வெளிப்புற படங்களை விட உட்புற படங்களை எடுக்க விரைவாக இருந்தது.

q1

q2

q3

q4

q5

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑