Automotive

Published on April 2nd, 2018 | by admin

0

நீங்கள் / சாம்பல் ஆடி பயன்படுத்தப்படும் உதிரி பாகங்கள் வேண்டும்?

 

 
ஆடி மலேசியாவில் ஆடி வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதால், ஆடி மலேசியாவில் ‘ஸ்பெஷல்’ செயல்திறன் ஏவுதலில் ஈடுபட்டுள்ளதால், ஆடி மலேசியாவில் தொடர்ந்து வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், ஆடி மற்றும் எஸ்-ஆடி ஆகியவற்றை ஆடி வைத்திருக்கும் ஆடிக்கு தேவைப்படும் ஆடியின் தேவைகளை வாங்குபவர்கள், ஆடி மற்றும் வோல்க்ஸ்வேகனுக்கான பாகங்கள் சப்ளையர் குவாட்ரோ ஆட்டோஹோஸ் விவரங்களை பகிர்ந்துகொள்கிறார்கள். கீழே உள்ள எண்கள் மற்றும் முகவரிகளில் நீங்கள் அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் மற்றும் அவர்கள் ஒரு பரந்த அளவிலான பகுதிகள் மற்றும் உங்கள் ஜேர்மனிய இயந்திரத்தை வைத்திருக்கும் விலைகளை விற்கிறார்கள் மற்றும் நீங்கள் பணப்பையை சந்தோஷமாக வைத்திருக்கிறார்கள்.

234567

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑