Automotive

கென் பிளாக் ஜிம்கானா வீடியோ நினைவிருக்கிறதா? அது இந்த பகடி கோல்டன் போல் உள்ளது

இது நேற்று கென் பிளாக் அவரது வைரஸ் ஜிம்கானா வீடியோ முக்கிய வெற்றிக்குத் பிடித்து போல் உணர்கிறேன். சரி, இப்போது அங்கு சமமாக கருத்துகளுக்கு மற்றும் தீவிர ஏதோ இறுதியாக தான்.

ஆனால், அதற்கு பதிலாக ஒரு அவுட் ஏமாற்றப்படுவதாக ஃபீஸ்டா, நாம் நம்மை ஒரு பழைய ஹோண்டா சிவிக் சட்டில் வேண்டும். நீ கவலைப்படாதே, இந்த 4WD ஜப்பனீஸ் கிளாசிக் இன்னும் ஒரு மிக விரும்பத்தகுந்த கார். அது இங்கே இடத்தில் ஒரு சிறிய அவுட் தான். இன்னும் மிக சுவாரஸ்யமாக இருந்தாலும்!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button