AutomotiveNewsUncategorized

கியா ஸ்டிங்கர் Vs பார்ஸ்ச் பனமேரா மற்றும் BMW 640i கிரான் கூபே

 
கியா ஒரு சிறிய தரக்குறைக்குழு, AMCI டெஸ்டிங், அதன் பிரிவில் உள்ள சிறந்த கார்களில் சிலவற்றிற்கு எதிராக புதிய ஸ்டிங்கரை வைத்துக் கொண்டது. அவர்கள் கியா ஸ்டிங்கரின் விலை இரண்டு மடங்கு விலைக்கு போர்ஸ் பனேமெரா 3.0 V6 மற்றும் BMW 640i கிராண்ட் கூபே ஆகியவற்றை தேர்வு செய்தனர்.

ஆச்சரியப்படுவதற்கு தயாரா? இங்கே முடிவுகள்:

இங்கே வீடியோவின் AMCI பதிப்பை நீங்கள் பார்க்கலாம்:

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button