AutomotiveNews

இந்த புதிய ஆடி RS5 ஆகும்

ஆடி ஒரு சிறப்பு பதிப்பு 2017 ஆடி ஆர்எஸ் 5 கூபே வெளியிட்டது. முன்பு போல, ஆடி கார்கள் ஆர்எஸ் பதிப்புகள் மேலும் சக்தி வாய்ந்த என்ஜின், சிறப்பு விளிம்புகள் மற்றும் காற்றியக்கவியல் பக்கவாட்டு ஓரங்கள், டிஃப்பியூசர்கள், கொள்ளைக்காரர் மூலம் வேறுபடுத்தி முடியும். இந்த புதிய RS5 ஒரு விதிவிலக்கு அல்ல, நீங்கள் எளிதாக மற்றவர்கள் மத்தியில் கார் கவனிக்க முடியும். இப்போது நாம் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள இந்த ஒழுங்கமைவு வேண்டும்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button