AutomotiveNews

ஆல்ஃபா ரோமியோ ஒரு புதிய Giulietta ?

 

 
ஆல்ஃபா ரோமியோ பொறியியலாளர்கள் தற்போது VW கால்ப் போட்டியாளருடன் தற்போதைய கியுலியட்டாக்கு பதிலாக பணிபுரிந்து வருகின்றனர், இது நீண்டகால தாமதமாகவும் நிறுவனத்தின் ‘தூண்களில்’ ஒன்றாகவும் உள்ளது.

இந்த புதிய Giuletta வரும் போது ஆல்ஃபா செய்தி தொடர்பாளர் உறுதி இல்லை, ஆனால் அது தற்போது Giulia மற்றும் Stelvio இரண்டு பயன்படுத்தப்படும் Giorgio மேடையில் ஒரு சுருக்கமான பதிப்பு பயன்படுத்த வாய்ப்பு உள்ளது என்று தெரியும் மற்றும் நல்ல செய்தி அது இரண்டு பின்புற சக்கர டிரைவில் besold என்று மற்றும் அனைத்து சக்கர டிரைவ் வடிவங்கள்.

2

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button