AutomotiveNews

கடந்த 6 மாதங்களில் பெரடோவா 99,700 கார்களை விற்றுள்ளது

 
ஆறு மாதங்களில் 99,700 அலகுகள் விற்கப்பட்டன, 35.1% சந்தை பங்கு இருந்தது. இந்த Perodua பிராண்ட் வலிமை. இது மெதுவான பொருளாதாரத்தில் 2.4% அதிகரிப்பாகும். பிரபலமான சிறிய ஏசியா 32,600 மகிழ்ச்சியான வாடிக்கையாளர்களைக் கொண்டது, அதன் பிறகு புதிய பெஸ்சா 28,300 வீடுகளைக் கண்டுபிடித்தது, மேலும் 12 வயதான பிரபலமான Myvi இன்னும் 24,000 வாடிக்கையாளர்களை மைவி நம்புகிறேன் மற்றும் நேசிக்கின்றேன். இறுதியாக, சிறிய Alza MPV விற்று 14,700 அலகுகள்.

2

கூட கடுமையான நிதி வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் மெதுவாக பொருளாதாரம் கூட, Perodua விற்பனை சுவாரசியமான மற்றும் இது அதன் பிராண்ட் மதிப்பு மற்றும் உரிமையாளர் கருத்தை ஒரு ஏற்பாடு ஆகும். பெரோடுவா கார் மதிப்புகள் மற்றும் அதன் நம்பகத்தன்மை மதிப்பீடுகள் பெரிடூவா பிராண்டின் பிரபலத்தோடு உதவியதுடன், புதிய மற்றும் அற்புதமான மாதிரிகள் இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் வரும் போது தொடரும்.

3

இதற்கிடையில், பெரிடூவா 12 மில்லியன் வருடங்களுக்கு மேலாக 1 மில்லியன் அலகுகளை வழங்கியுள்ளது மற்றும் 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான கார்களை இப்போது பெரடோவா தலைமையகத்தில் சிறப்பு காட்சியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

4

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button